Hoe BMI berekenen Kennisbank HypnoGezond

BMI

Een eerste indicatie om te bepalen of er sprake is van overgewicht, is het berekenen van de BMI. Ofwel de Body Mass Index. Vroeger werd deze ook wel de Quetelet Index (QI) genoemd. De BMI is bedoeld voor de leeftijdscategorie tussen 18 en 70 jaar. Voor de andere leeftijden gelden andere uitgangswaarden. Bij de BMI wordt het lichaamsgewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat. De formule is dan: BMI = gewicht / (lengte x lengte) Het getal dat hieruit komt, bepaalt vervolgens in welke categorie je zit. De tabel ziet er als volgt uit: BMI

  • < 18,5                Ondergewicht
  • 18,5 - 25            Normaal gewicht
  • 25 - 30               Overgewicht
  • 30 -35                Obesitas / vetzucht
  • > 40                   Morbide obesitas

Wanneer je in de categorie Obesitas/vetzucht zit, dus een BMI tussen de 30 en 35, ontstaan er serieus risico op gezondheidsklachten. In dit geval is het raadzaam om actie te ondernemen en op een verantwoorde manier gewicht te gaan verliezen. In ieder geval tot je uit de gevarenzone bent en je BMI onder de 30 komt. Natuurlijk zegt een BMI niet alles. Het is een indicatie en het is altijd belangrijk om goed te luisteren naar je lichaam. Want ook met een BMI onder de 30 kan iemand fysieke en mentale klachten ontwikkelen die afbreuk doen aan de kwaliteit van het leven.

Berekenen ideale gewicht

Hoe bepaal je wat een ideaal gewicht is voor jou? Of hoe kun je nagaan of het gewicht dat jij wilt wegen nog wel ecologisch verantwoord is? Want uiteindelijk moet het natuurlijk wel realistisch blijven. Ondergewicht is namelijk ook niet gezond voor een lichaam. Hoe bereken je je ideale gewicht? Ten eerste bepaal je de waarde van de BMI zoals jij die graag zou willen. Vervolgens gebruik je de volgende formule: gewenst BMI x (lengte x lengte) = ideale gewicht Een rekenvoorbeeld: stel iemand wil een BMI van 23 en heeft een lengte van 1, 68 meter. Het ideale gewicht wordt dan 23 x (1,68 x 1,68) = 65 kilo Je kunt natuurlijk ook een ideaal gewicht in gedachten hebben. In dat geval gebruik je dezelfde formule waarmee je je huidige BMI berekent. Dus: Gewenste gewicht / (lengte x lengte) = BMI Een rekenvoorbeeld: stel iemand wil 62 kilo wegen en heeft een lengte van 1,68 meter. Is dit verantwoord? De volgende berekening wordt hierop losgelaten: 62 / (1,68 x 1,68) = 22. Dit is een ecologisch verantwoord gewicht, want de waarde van de BMI valt binnen de categorie normaal gewicht.

Berekening grenzen ideale gewicht

Je kunt natuurlijk ook de grenzen van je ideale gewicht berekenen. In dat geval doe je een berekening met de ondergrens van 18,5 en je berekent met de bovengrens van 25. Je krijgt nu twee waarden en zolang je daar binnen blijft, zit je wat betreft je gezondheid goed. Rekenvoorbeeld: Iemand heeft een lengte van 1,68 meter De ondergrens is 18,5 x (1,68 x 1,68) = 53 kilo De bovengrens is 25 x (1,68 x 1,68) = 70 kilo