Vitamines kennisbank HypnoGezond

Vitamines

Hieronder vind je een overzicht van belangrijke vitamines. Maar eerst ga ik wat meer informatie geven wat vitamines nu precies zijn, wat ze doen en hoe je er zo optimaal mogelijk gebruik van kunt maken. De term vitamine komt uit het latijn en is gevormd uit vita en amine. Ze worden ook wel micronutriënten genoemd. Vita betekent leven en amine is een organisch-chemische stikstofverbinding. De meningen zijn verdeeld wanneer de term precies is ontstaan, maar het is ergens tussen 1910 en 1912 geïntroduceerd door Casimir Funk. Hij was overtuigd dat het om aminen ging, maar later bleek uit onderzoek dat slechts een enkele vitamine ook daadwerkelijk een amine zijn. De term vitamine dekt dus niet meer de lading, maar is inmiddels wel een begrip voor ons geworden. Vitamines maakt het lichaam - op een enkele uitzondering na - niet zelf aan.

Vitamines in voeding

Nu je weet dat vitamines eigenlijk altijd uit je voeding moeten komen, wordt het belang van kwalitatief goede voeding ook meer duidelijk. Onze huidige voeding bevat steeds minder vitamines. Dit komt onder andere door:

  • verarming van de landbouwgrond
  • industriële bewerking van de voeding
  • bereiding van voeding

Niet alleen de kwaliteit van de voeding gaat achteruit, maar onze eetgewoontes zijn in loop van de tijd veranderd. We eten vaker, we eten veel en omdat we in een maatschappij leven waarin alles snel gaat en we onder grote druk staan, is de keuze voor makkelijke en vaak vitamine-arme maaltijden snel gemaakt.

Wat verstoord opname vitamines?

Als je gezond eet wil dat niet automatisch zeggen dat de vitamines ook daadwerkelijk goed door je lichaam worden opgenomen. Om de opname van vitamines zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zou het goed zijn om verstorende elementen te vermijden. Cafeïne bijvoorbeeld is een verstorend element want dit bindt calcium, kalium en magnesium en scheidt het weer uit. Zonder dus dat je lichaam hiervan profiteert. Ook fytinezuur is een voorbeeld van een element dat vitamine en mineralen uitscheidt voordat de vitamines een kans hebben gekregen iets goeds voor je te doen. Fytinezuur zit in granen.

Biologische beschikbaarheid vitamines

De biologische beschikbaarheid geeft aan in hoeverre het lichaam de voedingsstoffen echt gebruikt en de vitamines ook daadwerkelijk efficiënt benut worden. Niet alleen externe factoren, maar ook de kwaliteit van het darmslijmvlies is van groot belang bij de vraag of het lichaam in staat is om de voeding goed te verwerken. De kwaliteit van het darmslijmvlies staat weer direct in relatie met je eetgewoontes. Maar wat veel mensen vergeten is dat stress ook een belangrijke invloed heeft op de kwaliteit van je darmslijmvlies.

Vitamines en stress

Vitamines en stress gaat niet goed samen. Een lichaam dat stress ervaart op wat voor manier dan ook, heeft vaak te maken met verstoorde lichaamsprocessen. Dit heeft weer gevolgen voor de opname van vitamines. Alles heeft een relatie met elkaar en zodra je daar meer bewust van wordt, kun je ook steeds betere keuzes gaan maken. Niet alleen over wat je eet, maar ook hoe je om wilt gaan met stressfactoren in je leven. Want uiteindelijk is ook stress iets dat goed op te lossen is met hypnose waardoor meer ontspanning ontstaat. Het lichaam meer in staat is om vitamines op te nemen. Als je dan ook nog via hypnose in staat bent om eenvoudig je ongezonde eetgewoontes te transformeren naar gezonde eetgewoontes, dan kan je je waarschijnlijk wel voorstellen hoe je leven en lichaam kan veranderen.

Groepen vitamines

Bij de vitamines zijn twee groepen te onderscheiden:

  • in vet oplosbare vitamines
  • in water oplosbare vitamines

De meeste in water oplosbare vitamines worden in het lichaam omgezet in co-enzymen. Dit zijn stoffen die weer samenwerken met enzymen, waardoor de enzymen hun biochemische functie kunnen uitvoeren. De in vet oplosbare vitamines zijn A, D, E en K.