Metaboolsyndroom kennisbank

Metaboolsyndroom

Het metaboolsyndroom is een combinatie van (hormonale) ontregelingen en overgewicht. Het ontstaan wordt gekoppeld aan de toegenomen welvaart en een explosieve groei van voedingsproducten met lege voedingsstoffen. Het gaat om de combinatie van de vier meest frequent voorkomende aandoeningen:

  • Hoge bloeddruk
  • Suikerziekte (diabetes 2)
  • Verhoogd cholesterol
  • Verhoogd triglyceridengehalte (vetopslag) in het bloed

Waardes bij metaboolsyndroom

Van het metaboolsyndroom is sprake als je voldoet aan drie of meer van onderstaande kenmerken:

  1. Verhoogd glucose (nuchter gemeten) met een waarde > 6,1. Tevens een verlaagde gevoeligheid voor insuline.
  2. Verhoogde bloeddruk (140/90)
  3. BMI van meer dan 30
  4. Taille-omtrek bij mannen >102 en bij vrouwen >88 cm.
  5. Triglyceriden > 1,7 mmol en HDL cholesterol <1,3

Het metaboolsyndroom wordt gezien als voorloper van diabetes, hart- en vaatziekten, dementie en verhoogd risico op kanker. Bij een metaboolsyndroom is altijd sprake van laaggradige ontstekingen.