Cholesterol overgewicht kennisbank HypnoGezond

Cholesterol

Cholesterol is een  stof die ondanks zijn belangrijke functie vaak een negatieve associatie heeft. Steeds meer mensen hebben te maken met een te hoog cholesterol. En dit wordt met name veroorzaakt door voeding. Het Westerse voedingspatroon bevat simpelweg teveel verzadigde vetten en transvetten. Daardoor gaat ons lichaam meer cholesterol maken met verhoogde kans op hart & vaatziekten.

HDL en LDL cholesterol

Cholesterol wordt in het bloed vervoerd door bepaalde veteiwitbollen: de zogeheten lipoproteïnen. De belangrijkste en meest bekende zijn:
  • LDL-cholesterol (lage dichtheid lipoproteïnen), ongunstige/slechte cholesterol
  • HDL-cholesterol (hoge dichtheid lipoproteïnen), gunstige/goede cholesterol
Voor een optimale gezondheid is de verhouding tussen zowel LDL en HDL cholesterol belangrijk. Dat wil zeggen niet teveel LDL-cholesterol en voldoende HDL-cholesterol.

Wat doet HDL en LDL cholesterol in lichaam?

LDL-cholesterol zorgt voor cholesterolafzettingen in de vaatwand, terwijl HDL-cholesterol juist het teveel aan cholesterolafzettingen in de vaatwand verwijdert en het terugbrengt naar de lever. De lever verwerkt het cholesterol verder en scheidt het uit met gal. Gal speelt namelijk een belangrijke rol bij het verteren van vetten in de darmen en het uitscheiden van schadelijke stoffen. Voordat gal richting de twaalfvingerige darm wordt gestuurd om daar zijn werk te gaan doen, wordt het eerst ingedikt in de galblaas. Een biochemische reactie van cholesterol zorgt voor het tot stand komen van galzuren. Let op dat hier voldoende vitamine C voor nodig is om dit proces goed te laten verlopen. Een tekort aan vitamine C kan zorgen dat cholesterol onvoldoende omgezet kan worden met als eventueel gevolg galstenen.

Streefwaarden cholesterol

Het cholesterolgehalte schommelt voortdurend. Vandaar dat er vaak meerdere metingen plaatsvinden met vaak tussenpozen van twee weken om een goed beeld te krijgen. De streefwaarden zijn als volgt:
  • Totaal cholesterolgehalte
  • LDL-cholesterolgehalte
  • triglyceridengehalte
  • HDL-cholesterolgehalte > 1 mmol/l

Cholesterol bouwsteen van cortisol

Cholesterol is niet alleen de bouwsteen van cortisol, maar het lichaam zal cholesterol allereerst gebruiken voor de aanmaak van cortisol. Bij stress is het om die reden belangrijk om veel cholesterol aan te maken omdat er grotere hoeveelheden cortisol gevraagd worden om de stress de baas te kunnen. Hier kan makkelijk een disbalans ontstaan tussen de verhouding HDL-cholesterol en LDL-cholesterol. Wat betekent dat mogelijk meer ophopingen plaatsvinden in de vaten met een verhoogd risico op hart & vaatziekten. Zeker als sprake is van een ongezond eet- en leefpatroon zal de verhouding tussen HDL-cholesterol en LDL-cholesterol nog eens extra onder druk komen te staan.

Wat kan hypnose betekenen bij te hoog cholesterol?

Een te hoog cholesterol heeft een oorzaak. Je lichaam geeft een signaal dat er iets niet helemaal volgens plan verloopt. Dit signaal verloopt via je onbewuste en je onbewuste heeft hier een hele goede reden voor. Misschien is een te hoog cholesterol wel een signaal dat het belangrijk is om te gaan werken aan je stressniveau. Of misschien eet je te ongezond en is een te hoog cholesterol niveau het signaal dat het tijd is om je voedingspatroon te gaan transformeren naar een betere en gezondere eetgewoontes. En hypnose is bij uitstek een middel waarmee je de oorzaak van die stress en ongezonde eetgewoontes kunt wegnemen. En dat alles op een ontspannen en eenvoudige manier zodat het geen moeite kost. Wilskracht is niet nodig.