Hoge bloeddruk overgewicht Kennisbank HypnoGezond

Hoge bloeddruk

Met bloeddruk wordt bedoeld de vloeistofdruk in het slagadersysteem. De bloeddruk wordt weergegeven in twee cijfers:
  • de bovendruk ofwel de systolische druk
  • de onderdruk ofwel de diastolische druk
Een bovendruk van 140 of hoger en een onderdruk van 90 of hoger betekent dat er sprake is van hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk en stress

Om de bloeddruk op een gezond niveau te kunnen houden, is een juiste balans nodig tussen de mineralen kalium en natrium. Raakt deze verhouding uit balans dan kan er een lage bloeddruk danwel een hoge bloeddruk ontstaan. Bij een hoge bloeddruk is er een tekort aan kalium en een te hoog niveau van natrium. Daarnaast is er sprake van een natrium-kaliumpompje in iedere cel. Dit pompje kan alleen goed functioneren als er voldoende magnesium in het lichaam aanwezig is. Als je weet dat stress een grootverbruiker is van magnesium, dan kan je je misschien voorstellen dat er snel een tekort aan magnesium ontstaat. Dit tekort heeft als gevolg dat het natrium-kaliumpompje niet goed functioneert. Wat betekent dat er makkelijk een disbalans kan ontstaan en de bloeddruk omhoog gaat. cholesterol

Hoge bloeddruk en ongezonde voeding

Door langdurig in grote hoeveelheden ongezonde voeding tot je te nemen, kan het gebeuren dat je aderen dichtslibben. Verzadigde langeketenvetten stollen in het lichaam en plakken vast op de aderwanden. Met als gevolg dat vaten nauwer worden en de bloeddruk oploopt. Vaak worden er medicijnen voorgeschreven om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen. Dit is zeker ook belangrijk om te doen. Maar daarnaast kan je zelf de controle terugpakken door te werken aan ontspanning en een gezond voedingspatroon, zodat de lichaamsprocessen weer terug kunnen keren naar een gezonde situatie.