Brein stadia van hypnose

De stadia van Hypnose

Er zijn verschillende stadia van hypnose. Van licht tot zeer diep. Hoe diep je zal gaan, is afhankelijk van jezelf. In hoeverre je jezelf toestaat om mee te gaan in de trance., is bepalend voor de diepte van dat moment. Iedereen kan in hypnose. En het ligt aan de persoon hoe diep hij of zij zal gaan.

Lichte hypnose

Een lichte hypnose is te vergelijken met een situatie waarin je even alles om je heen lijkt te vergeten. Je gaat zo op in datgene dat je aan het doen bent, dat tijd en ruimte niet lijken te bestaan. Stel je maar als je helemaal meeleeft met de hoofdpersoon in een goede film. Of dat je helemaal opgaat in een goed boek. Misschien ken je momenten dat je in gedachten verzonken bent. Ook dan ben je in een lichte staat van hypnose. Net als vlak voor het slapen. Dit zijn allemaal momenten dat je in lichte hypnose bent. Het is dus eigenlijk een hele natuurlijk staat. Bij een lichte hypnose is je brein in de alfastaat. Je brein werkt dan op een golflengte van 7-14 Hertz.

Diepe hypnose

Een diepe hypnose wordt bereikt als de breinactiviteit daalt tot onder de 7 Hertz. Het dalen van de breinactiviteit gebeurt als je helemaal ontspannen bent. Als je brein onder de 7 Hertz daalt dan bereik je de Thetastaat. In deze staat voel je je vaak heerlijk en ontspannen en voel je je helemaal relaxed. Vaak wordt tijdens hypnotherapie gewerkt met diepe hypnose, maar ook lichte hypnose kan vaak al tot grote veranderingen leiden.

Somnabulistische trance

Nog dieper ga je als je onder de 4 Hz komt in de Deltastaat. Dit is van 0,1 - 4 Hz). Deze staat bereik je wanneer je diep slaapt. Niet iedereen is een somnabulist. Ben je dat wel, dan ga je heel makkelijk en vaak in hypnose. In deze staat van bewustzijn kun je makkelijk emoties loslaten en zelfs het immuunsysteem beïnvloeden. Toch wordt niet snel gewerkt met deze staat. Het is ook niet nodig. Om een transformatie tot stand te brengen is een lichte tot diepe hypnose voldoende.

De diepte van hypnose is meetbaar

Op een EEG (elektro-encefalografie) kan zichtbaar worden gemaakt hoe "diep" iemand is. Door middel van kleuren wordt dit weergegeven op een scherm. Daarmee is bewezen dat er daadwerkelijk een veranderende staat van bewustzijn bestaat. En in die staat waar de kritische mind tijdelijk op een laag pitje staat, kunnen de veranderingen plaatsvinden.